Tá tú anseo: Baile > Our Work > Good Jobs, Transition and Making Work Better

Poist Mhaithe agus Aistriú

 

tuarascáil shuntasach curtha i dtoll a chéile ag an gComhairle ar thionchar an aistrithe a bhaineann le hathrú aeráide agus uathoibriú digiteach ar fhostaíocht. Toradh amháin a fuarthas ná an ríthábhacht a bhaineann le hobair ardchaighdeáin agus poist mhaithe chun dul i ngleic le leochaileacht d’earnálacha, do ghnólachtaí agus d’oibrithe. Léirigh píosa Taighde NESC ina dhiaidh sin mar a thug Covid-19 leochaileachtaí nua chun solais agus leagadh béim arís ar chinn a bhí ann cheana. Chuir sé iallach measúnú a dhéanamh arís ar na rudaí ar a dtugtar go minic ‘poist mhaithe’ agus ar an luach a chuirtear ar obair. Leanann an NESC de thaighde a dhéanamh ar na saincheisteanna seo lena n-áirítear mar chuid den próiseas Oileán Comhroinnte, agus aird á tabhairt ar chineál agus méid na bpost le droch-choinníollacha, soghluaisteacht saothair, saincheisteanna earnála, agus saincheisteanna scileanna/folúntais.

Follow us @NESCireland

#NESC50   #ThrivingIreland   #BetterWork