An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta

Cuireann NESC comhairle ar an Taoiseach agus an Rialtas maidir le ceisteanna beartais straitéiseach a bhaineann le forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chomhshaoil in Éireann atá inbhuanaithe.

Tuilleadh eolais

Ár gClár Oibre