Tá tú anseo: Baile > Our Organisation

Ár nEagraíocht

Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta (NESC) i 1973 agus cuireann sí comhairle ar an Taoiseach maidir le saincheisteanna beartais straitéiseacha a bhaineann le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil inbhuanaithe in Éirinn.

Is é an Taoiseach a cheapann comhaltaí na Comhairle ar feadh téarma trí bliana. Is ionadaithe iad na comhaltaí sin ó eagraíochtaí gnó agus fostóirí, ceardchumainn, eagraíochtaí talmhaíochtaagus feirmeoireachta, eagraíochtaí pobail agus deonacha, agus eagraíochtaí comhshaoil; chomhmaith le ceannairí ranna Rialtais agus saineolaithe neamhspleácha.

Ciallaíonn comhdhéanamh Chomhairle NESC go n-imríonn sí ról tábhachtach agus uathúil chun dearcaí éagsúla ón tsochaí shibhialta a thabhairt le chéile leis an Rialtas. Cuidíonn sé seo le NESC anailís a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh shochaí na hÉireann agus chun comhthuiscint a fhorbairt i measc a chomhaltaí ar conas dul i ngleic leis na dúshláin sin.

Tagann an Chomhairle NESC gach ráithe. Bíonn na cruinnithesin faoi chathaoirleacht Ard-Rúnaí Roinn an Taoisigh. Ag gach cruinniú pléann an Chomhairle tuarascálacha arna ndréachtú ag foireann Rúnaíochta NESC. Déantar clár oibre NESC a chinneadh ar bhonn trí bliana, ag Comhairle NESC, le hionchur ó Roinn an Taoisigh.

Oibríonn an Chomhairle freisin ar leibhéal idirnáisiúnta le comhairlí náisiúnta eacnamaíocha agus shóisialta bhallstáit eile an AE. Tá sí ina comhalta de AICESIS, Cumann Idirnáisiúnta na gComhairlí Eacnamaíocha agus Sóisialta agus d’eagraíochtaí comhchosúla eile.

Chun féachaint ar Chlár Oibre reatha NESC cliceáil anseo.

Follow us @NESCireland