Tá tú anseo: Baile > Our Work > Well-Being Framework

An Creat Folláine

I ndiaidh a cuid oibre ar Chreat Folláine na hÉireann: Tuarascáil Chomhairliúcháin, chuir an NESC tús le dara céim na hoibre chun tacú le creat folláine cuimsitheach a fhorbairt. Ar an gcéad réimse oibre sa chéim seo, tá:

Tosóidh an NESC an obair ar Chothromas agus creataí folláine níos déanaí sa bhliain 2022:

Breithneoidh an NESC mar sin mar a d’fhéadfadh creat folláine tacú le tuiscint níos doimhne agus úr ar na fachtóirí a mbíonn neamhionannas agus míbhuntáiste mar thoradh orthu in Éirinn, agus mar is féidir an patrún leanúnach agus idirghlúine éagothroime a bhriseadh. Fiosróidh an obair seo chomh maith roinnt den leochaileacht agus neamhionannas a bhí níos soiléire le linn na paindéime.

Follow us @NESCireland

#NESC50   #Wellbeing   #Inequality