Tá tú anseo: Baile > Work Programme > Well-Being Framework

Creat Folláine

Tá an Rialtas tiomanta do chreat cuimsitheach folláine a fhorbairt.  Is í Roinn an Taoisigh atá i gceannas na hoibre seo, a bhfuil comhurraíocht déanta uirthi ag an Roinn Airgeadais agus ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Cuirfidh an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta bealach ar fáil chun dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara, trí chomhaltaí na Comhairle atá mar ionadaithe do chomhpháirtíochtaí sóisialta éagsúla, agus freisin trí shaineolaithe seachtracha agus páirtithe leasmhara. Tá Grúpa Geallsealbhóirí agus Saineolaithe bunaithe ag an gComhairle chun tacú leis an obair seo.

Cuirfear tuarascáil le chéile a bheidh bunaithe ar rannpháirtíocht agus ar chomhairliúchán agus beidh an tuarascáil seo mar chuid den chéad táirgeacht a thiocfaidh ón nGrúpa Oibre Idir-rannach agus a sheolfar chuig an Rialtas i samhradh 2021.