Tá tú anseo: Baile > Our Work > Land Use, Land Value and Urban Development

Úsáid Talún, Luach Talún agus Forbairt Uirbeach

Bhí tábhacht ag baint leis an NESC chun cuidiú le comhaontú a fhorbairt i measc grúpaí ilghnéitheacha eacnamaíochta agus sóisialta ar cheist na tithíochta. Rinneadh sin trí chuidiú comhthuiscint a chruthú nach mór d’Éirinn athrú bunúsach a dhéanamh ar an gcóras forbartha uirbí, bainistithe talún agus soláthair tithíochta atá aici. Caithfidh Éire teacht chun cinn ó chóras amhantrach agus an-timthriallach go córas tithíochta atá inacmhainne go buan, seasmhach agus níos inbhuanaithe.

Dhírigh taighde agus tuarascáil an NESC le déanaí Uimh.150 Beartas Tithíochta: Gníomhartha chun Athrú a Chur ar Fáil, ar dhá shaincheist a raibh baint acu lena chéile. Ar dtús, an bhearna soláthair a líonadh trí bhainistíocht ghníomhach a dhéanamh ar luach talún agus suímh ar mhaithe le leas an phobail; agus sa dara háit, an bhearna inacmhainneachta a líonadh trí inacmhainneacht bhuan a réiteach. Ar an taobh eile, mhol an Chomhairle go nglacfaí foirm níos inbhuanaithe d’fhorbairt uirbeach (forbairt dírithe ar iompar) mar thoradh ar staidéar taighde suntasach a rinneadh.

Ag féachaint chun cinn, tá sé beartaithe go leanfadh an NESC ar aghaidh ag fiosrú bealaí ina mbeadh sí ábalta cuidiú ar bhealach fiúntach. An chéad chéim ina leith sin ná Tithíocht do Chách a bhreithniú chomh maith le breithniú a dhéanamh ar na naisc atá aige le hobair an NESC, ar na láidreachtaí agus ar na saincheisteanna atá le plé.

Is féidir teacht ar obair Chomhairle agus Rúnaíocht an NESC sa réimse seo ar na leathanaigh seo a leanas:

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le: An Dr. Cathal FitzGerald

 

Léitheoireacht bhreise:

Tógann an obair seo ar na ceithre thuarascáil ar thithíocht agus ar thalamh a d’aontaigh an Chomhairle ina téarma roimhe seo: